zofim.org.il
  
 


 

 

יהודה הצעיר

יהודה הצעיר – תנועת הנוער של "הדסה" – ארגון הנשים הציוניות באמריקה – היא תנועת הנוער הציונית הגדולה בארה"ב. יהודה הצעיר מחנכת את חניכיה לערכי היהדות והמחויבות לישראל ומציעה להם הזדמנויות להיות מעורבים בתוכניות חברתיות וחינוכיות אשר מפתחות את זהותם היהודית והציונית באמצעות פעילות בסניפים, במחנות קיץ, בכנסים, בסמינרים ובתוכניות קצרות וארוכות לישראל.


למעבר לאתר יהודה הצעיר
לחצו כאן

 

 

פרסם כתבה »